Home page

Performing Arts

Fine Arts

Literature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

danse01.gif

 

 

 

 


Costumes


Installations Butoh

Années 80'
1-9-11 : Ohno Kazuo
2 : Lili Maezawa
3 : Natsu Nakajima
4-6 : Yoko Ashikawa
5-10 : Hakutobo
7 : Yoshito Ohno
8 : Harada
12 : l'auteure
13-14-15 : Daïrakuda-kan
16 : Mr. Ohno et son épouse

 

copyright.jpg